ANALİZ ÜCRETLERİ
Anasayfa > ANALİZ ÜCRETLERİ

Bor teknolojisine yön veren Eti Maden, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın genel amaç ve politikaları ışığında, uluslararası standartlara göre dizayn edilmiş laboratuvarlarında maden analizi çalışmaları yürütmektedir.

Eti Maden, laboratuvarlarında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; teknolojiyi geliştirmek ve gelişmeleri izlemek, bilgi birikimini arttırmak, bilim ve teknolojide uluslararası rekabette etkili olmak için laboratuvar ve pilot çapta araştırmalar yapmak, çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarla ve üstün analiz yöntemleriyle madenciliğe yönelik laboratuvar hizmetleri vermektedir.

Laboratuvarlarda;

  • Bor Cevheri
  • Silikat Cevheri
  • Kromit Cevheri
  • Trona Cevheri
  • Barit Cevheri
  • Polimetalik Cevheri
  • Altın ve Gümüş Cevheri
  • Su ve Atık Su analizleri yapılmaktadır.

 

“Borun Geleceğini Tasarlayan” Eti Maden, 1993 yılından itibaren yeni analiniz yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında devam ettirmektedir.

Analiz ve teknolojik test hizmetlerinin süreçleri; analiz Talep Formu doldurularak 0 312 397 16 55 numaralı faks gönderilmesi, hizmet bedelinin k.d.v. dahil olarak peşin yatırılması gerekmektedir.

Analiz sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda elde edilen veriler ilk sonuçlarla aynı doğrultuda çıkarsa tekrar analiz ücreti alınır. Farklı değerlerin çıkması durumunda ücret talep edilmez.

Aşağıdaki tabloda yer alan birim fiyatlar rutin analiz işlemleri için geçerlidir. Kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar, özellik arz eden analizler ve üretime yönelik çalışmalardaki ücretlendirme işin niteliğine göre tespit edilmektedir.

Analiz ve Teknolojik test hizmet bedelleri k.d.v. dahil olmak üzere Eti Maden banka hesaplarına veya Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Veznesine yatırılabilir. Ödeme dekontunun laboratuvara ulaşmasıyla birlikte analiz işlemlerine start verilerek Analiz Talep Formu’nda bulunan adrese postalanır veya bizzat alınabilir.

NOT:

1) Kimyasal analizlerde ve teknolojik test ücretlerinde belirtilen bedeller, maliyetlerin değişmesi halinde, ETİ MADEN İŞLETMELERİ tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.

2) Analiz ücretleri k.d.v. hariç olarak verilmiş olup k.d.v. bedeli ayrıca tutara eklenecektir.

Analiz Talep Formu  (Başvurunun e-devlet üzerinden yapılması gerekmektedir.)

Şikayet – Öneri Formu

Şikayet ve Öneriler İçin;

Birim E-Posta
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi merkezlab@etimaden.gov.tr
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi banlab@etimaden.gov.tr
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi biglab@etimaden.gov.tr
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi emtlab@etimaden.gov.tr
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi kirlab@etimaden.gov.tr

 

 

ÜCRETLER

Kırma,Öğütme,Kurutma,Tane Boyutu Tayini,Numune Alma

Analizin Adı Analizin Fiyatı Birimi
Kırma-Öğütme 8,5 TL/Kg
Kurutma 8,5 TL/Kg
Kızdırma Kaybı ve Uçucu Madde * 8,5 TL/Adet
Rutubet(H2O)  * 8,5 TL/Adet
Elek Analizi (Kuru) 17,5 TL/Adet
Elek Analizi (Yaş) 17,5 TL/Adet
Piknometre ile Yoğunluk Tayini 17 TL/Adet
Alev Rengi 7,5 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

  Bor Bileşikleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
B2O3  * 33 TL/Adet
SiO2  * 65 TL/Adet
SO4 (Gravimetrik) 31 TL/Adet
Toplam C,S (LECO Cihazı) 33 TL/Adet
Organik C, S (LECO Cihazı) 43 TL/Adet
Suda Çözünmeyen  * 30 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

 

Trona Analizleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
NaHCO3 28,5 TL/Adet
Na2CO3 28,5 TL/Adet
SiO2 64 TL/Adet
Cl  * 28 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

 Kromit Cevheri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Cr2O3 57,5 TL/Adet
SiO2 74 TL/Adet

 

Doğal Silikatlar

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
SiO2 93 TL/Adet

 

Barit Analizleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
BaO 91,5 TL/Adet
SiO2 108,5 TL/Adet

 

Su Analizleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Bulanıklık 12 TL/Adet
pH 5 TL/Adet
Çözünmüş Katılar (180 °C'de buharlaştırma kalıntısı) 9 TL/Adet
Çözünmüş katılar (105°C'de buharlaştırma kalıntısı) 8,5 TL/Adet
Toplam Sertlik 7 TL/Adet
Geçici Sertlik 7 TL/Adet
Kalıcı Sertlik 7 TL/Adet

NOT:Suda istenen diğer analizler spektral yapılmaktadır.  Ücretleri A.A.S., UV/VIS ve ICP-OES ile aynıdır.

Spektral Analizler

A.A.S ve UV/VIS

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Ag 84 TL/Adet
Al 84 TL/Adet
As 84 TL/Adet
Au 84 TL/Adet
B 84 TL/Adet
Ba 84 TL/Adet
Ca  * 84 TL/Adet
Co 84 TL/Adet
Cr 84 TL/Adet
Cu 84 TL/Adet
Fe  * 84 TL/Adet
K 84 TL/Adet
Li 84 TL/Adet
Mg 84 TL/Adet
Mn 84 TL/Adet
Mo 84 TL/Adet
Na  * 84 TL/Adet
Ni 84 TL/Adet
P 84 TL/Adet
Pb 84 TL/Adet
Se 84 TL/Adet
SO4  * 84 TL/Adet
Sr 84 TL/Adet
Te 84 TL/Adet
Ti 84 TL/Adet
Tl 84 TL/Adet
V 84 TL/Adet
Zn 84 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler
NOT:  a - A.A.S, Alev ve UV/VIS analizlerinde ilk element 84,00 TL' dır.
b - Sonraki her bir element 16,00 TL' dır.
c - Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.

ALEV SPEKTROFOTOMETRESİ

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Li 84 TL/Adet
K 84 TL/Adet
Na 84 TL/Adet

 

SPEKTRAL ANALİZLER (XRF)

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
İstenilen ilk element için 84,5 TL/Adet
Sonraki her bir element analizi için 28 TL/Adet

 

SPEKTRAL ANALİZLER (XRD)

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
x-Işını kırınımı eldesi 37,5 TL/Adet
Kalitatif Analiz(Detay kil analizi içermez) 122 TL/Adet

 

SPEKTRAL ANALİZLER (ICP-OES)

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Ag 100 TL/Adet
Al 100 TL/Adet
As 100 TL/Adet
Au 100 TL/Adet
Ba 100 TL/Adet
Ca 100 TL/Adet
Cd 100 TL/Adet
Ce 100 TL/Adet
Co 100 TL/Adet
Cr 100 TL/Adet
Cu 100 TL/Adet
Eu 100 TL/Adet
Fe 100 TL/Adet
K 100 TL/Adet
La 100 TL/Adet
Li 100 TL/Adet
Mg 100 TL/Adet
Mn 100 TL/Adet
Mo 100 TL/Adet
Na 100 TL/Adet
Nd 100 TL/Adet
Ni 100 TL/Adet
Os 100 TL/Adet
P 100 TL/Adet
Pb 100 TL/Adet
Pr 100 TL/Adet
Se 100 TL/Adet
Sn 100 TL/Adet
Sr 100 TL/Adet
Te 100 TL/Adet
Th 100 TL/Adet
Ti 100 TL/Adet
Tl 100 TL/Adet
V 100 TL/Adet
Zn 100 TL/Adet
Zr 100 TL/Adet

NOT:  a - ICP-OES analizlerinde ilk element 100,00 YTL
b - Sonraki her bir element 21,00 YTL
c - Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.

Diğer Analizler

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Zeta Potansiyeli Ölçümü 18 TL/Adet
Flotasyon 123 TL/Deney
Liç 136 TL/Deney
Manyetik Ayırma ( Kuru, Yüksek Alanı ) 48 TL/Deney
TG / DTA, Termogravimetrik Analiz 136 TL/Deney
Kalsinasyon Testi ( Kül Fırını ) 122 TL/Deney
Lazerli Tane Boyut (Kuru) * 63 TL/Deney
Lazerli Tane Boyut (Yaş) * 67,5 TL/Deney

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

NOT: Hidrosiklonda ayırma testi, katı-sıvı ayırımı (Dekanter Santrifüj) gibi pilot ölçekli birim işler ve proses geliştirme için fiyat, karşılıklı görüşme ile belirlenir.

 

Analiz Ücretleri İçin Banka ve İrtibat Bilgileri aşağıdaki gibidir:

Merkez Laboratuvarı için : 
Ziraat Bankası Kurumsal Şube
IBAN NO: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01
Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi
IBAN NO:TR72 0001 5001 5800 7295 1845 40

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi
Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179 ETİMESGUT/ANKARA
Tel: 0312 397 25 70 Faks: 0312 397 16 55
E-Posta: merkezlab@etimaden.gov.tr

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü için:
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİGADİÇ ŞUBESİ 
IBAN NO: TR08 0001 0003 9437 7122 4555 24 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü için:
TC ZİRAAT BANKASI1240 PORSUK/ESKİŞEHİR
IBAN NO: TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi
Adres: Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 – Seyitgazi - Kırka / ESKİŞEHİR
Tel:0 (222) 681 22 00 Faks: 0 (222) 681 22 02
E-Posta: kirlab@etimaden.gov.tr

Emet Bor İşletmesi Müdürlüğü için:
T.C. ZİRAAT BANKASI EMET ŞUBESİ
IBAN NO: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi
Adres: Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA
Tel:0 (274) 461 34 00 Faks: 0 (274) 461 34 03
E-Posta: emtlab@etimaden.gov.tr

 Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları için:
ZİRAAT BANKASI BANDIRMA ŞB.
IBAN NO: TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi
Adres: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü 10219 - Bandırma /BALIKESİR
Tel: 0 (266) 721 31 00 Faks:0 (266) 721 31 25
E-Posta:banlab@etimaden.gov.tr

 Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
E-mail
etimaden@etimaden.gov.tr
etimaden@hs01.kep.tr
© 2019 Eti Maden